Kampaně tvoříme kreativní, moderní, ale hlavně funkční.

Cílem je zamířit a pálit.  NUDNOU kampaň u nás nehledejte!!!

Konečnými cíli reklamní kampaně:

 • zvýšení nebo udržení obratu,zisku a tržního podílu
 • zavedení nového či inovovaného produktu či služby
 • zlepšení image značky, produktu nebo služby
 • snaha o větší známost značky či produktu
 • zlepšení a upevnění pověsti firmy

 

Příprava reklamní kampaně

Při přípravě reklamní kampaně se vychází z marketingové analýzy, která poskytuje potřebné informace o trhu, zákaznících, konkurenci, okolí atd.

 • Důležité je stanovit cíle reklamní kampaně: jasně stanovit, zda je cílem přímo zvýšení prodeje či známosti naší značky, korekce některých dimenzí image atd.
 • Potvrzení rozpočtu, ze kterého bude financována kampaň.
 • Určení cílové skupiny, na kterou si přejeme naši kampaň zaměřit, a její podrobná charakteristika.
 • Stanovení určitých požadavků na kampaň a jejich formulace pro reklamní agenturu.
 • Formulace poselství, toho, co si přejeme cílové skupině sdělit a jak, aby zprávě porozuměla a správně ji interpretovala.
 • Výběr médií, jejichž prostřednictvím si přejeme cílovou skupinu oslovit, jejich kombinace a návaznost.
 • Kontrola výsledků dané kampaně ve vztahu ke splnění daných cílů